صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "خاموشی برق"

در بخش مشترکان خانگی هیچ خاموشی نخواهیم داشت / در سال گذشته هشت میلیون مشترک خانگی مشمول پاداش رعایت الگوی مصرف شدند

در بخش مشترکان خانگی هیچ خاموشی نخواهیم داشت / در سال گذشته هشت میلیون مشترک خانگی مشمول پاداش رعایت الگوی مصرف شدند

۵ تیر ۱۴۰۲ ۱۸:۲۲

در بخش مشترکان خانگی هیچ خاموشی نخواهیم داشت / در سال گذشته هشت میلیون مشترک خانگی مشمول پاداش رعایت الگوی مصرف شدند ، علی جم مدیر عامل توزیع برق استان یزد

در سال گذشته حتی یک مورد خاموشی برق نداشتیم

در سال گذشته حتی یک مورد خاموشی برق نداشتیم

۲۱ خرداد ۱۴۰۲ ۱۴:۲۶

در سال گذشته حتی یک مورد خاموشی برق نداشتیم ، ابوالفضل اسدی مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای یزد