صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "رئیس صندوق بین المللی پول"

هوش مصنوعی در حال تسخیر بازار جهانی کار است

هوش مصنوعی در حال تسخیر بازار جهانی کار است

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۱:۲۲

رئیس صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد هوش مصنوعی مثل سونامی، به بازار کار جهانی ضربه می‌زند.

ادامه ریاست کریستالینا جورجیوا بر صندوق بین‌المللی پول

ادامه ریاست کریستالینا جورجیوا بر صندوق بین‌المللی پول

۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ۲۳:۲۹

کریستالینا جورجیوا بار دیگر به عنوان رئیس صندوق بین‌المللی پول (IMF) انتخاب شد.