صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "رویدادهای استارتاپی گیاهان دارویی"

ضرورت برگزاری رویدادهای استارتاپی گیاهان دارویی

ضرورت برگزاری رویدادهای استارتاپی گیاهان دارویی

۲۰ آذر ۱۴۰۲ ۱۳:۵۱

گیاهان دارویی یکی از مهمترین منابع دارویی است که از هزاران سال پیش کاربرد داشته اند سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که بیش از هشتاد درصد مردم به صورت سنتی و یا مدرن از گیاهان دارویی استفاده می کنند.