صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "شاخص تورم تولیدکننده"

تورم تولیدکننده؛ شاخصی پیش‌نگر

تورم تولیدکننده؛ شاخصی پیش‌نگر

۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ۲۱:۵۲

اقتصاددانان به‌درستی شاخص تورم تولیدکننده را تورم پیش‌نگر می‌نامند، به این معنی که تورم تولیدکننده نشان می‌دهد که هزینه‌های تولید در ادوار معین چه تغییراتی را تجربه می‌کند و در چه وضعیتی قرار دارد.