صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "فروپاشی خانواده"

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ۱۰:۱۱

مشکلات دولت سیزدهم در حوزه های فرهنگی و اقتصادی رو به افزایش است.

فروپاشی خانواده به روایت خط و رنگ و نقش

فروپاشی خانواده به روایت خط و رنگ و نقش

۳ مهر ۱۴۰۲ ۱۹:۴۸

روز جمعه مراسم افتتاحیه نمایشگاه نقاشی‌های مائده سالار در گالری هما برگزار شد.