صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "مجلس شورای ملی"

سهراب ساگینیان
از تلگراف‌خانه تا نمایندگی مجلس
شورای ملی در صد سال پیش

سهراب ساگینیان از تلگراف‌خانه تا نمایندگی مجلس شورای ملی در صد سال پیش

۲۹ آبان ۱۴۰۲ ۲۱:۱۰

سهراب ساگینیان فعالیت خود را از کار در تلگراف‌خانه‌ی تبریز که مسئول رساندن شکایات و انتقادات مردم به دولت بود آغاز کرد و بعدا نُه دوره نماینده‌ی همان مردم در مجلس شورای ملی شد. در برنامه‌ی صد سال پیش به معرفی این چهره می‌پردازیم. در ادامه:

قوای مملکت ناشی از ملت است

قوای مملکت ناشی از ملت است

۱۴ مهر ۱۴۰۲ ۲۰:۲۸

هرچند صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین‌شاه، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران است، اما نظام‌نامه سیاسی مشتمل بر ۵۱ اصل که به‌واسطه این رویداد بزرگ تاریخی، تنظیم و به امضای شاه رسید، کافی نبود.