صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران"

میراث فرهنگی تاجیکستان و ایران

میراث فرهنگی تاجیکستان و ایران

۱ اسفند ۱۴۰۲ ۲۲:۲۲

مراسم میراث فرهنگی تاجیکستان و ایران روزهای پنجشنبه و جمعه در مؤسسه فرهنگی اکو و مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار می‌شود.

رویدادی مهم در راستای معرفی آثار تاریخی ایران‌زمین

رویدادی مهم در راستای معرفی آثار تاریخی ایران‌زمین

۱۱ دی ۱۴۰۲ ۲۱:۵۲

روز گذشته نشست خبری نمایشگاه گروهی «۵۴ کاروانسرای جهانی ایران» با حضور مریم دل‌افکن، کیوریتور و مؤسس خانه هنر دل‌افکن و اصحاب رسانه در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار شد.