صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "مصرف کنندگان ایرانی"

رانکو؛ نمادی برای کیفیت و اطمینان مصرف‌کنندگان

رانکو؛ نمادی برای کیفیت و اطمینان مصرف‌کنندگان

۸ آبان ۱۴۰۲ ۰۹:۲۶

بیست و سومین نمایشگاه لوازم خانگی، فرصتی بود تا تولیدکنندگان این صنعت دور هم جمع شوند و به عرضه و ارائه محصولات‌شان بپردازند.