صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "مهندس مهدی کوهی"

به مشارکت بیشتر بخش خصوصی در برگزاری نمایشگاه‌ها امیدواریم

به مشارکت بیشتر بخش خصوصی در برگزاری نمایشگاه‌ها امیدواریم

۸ اسفند ۱۴۰۲ ۲۱:۱۳

بهترین لوکیشن برای صنعت ساختمان است و برای بقیه نمایشگاه‌های بزرگ مثل صنعت خودرو، نفت، گاز هم بهترین مکان همین شهر آفتاب است.