صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "وزیرکار"

حقوق کارگران مطابق با بخشنامه دستمزد

حقوق کارگران مطابق با بخشنامه دستمزد

۱۵ فروردین ۱۴۰۳ ۰۹:۱۹

با ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۳ از سوی وزیر کار، از فروردین ماه مفاد بخشنامه در تمام کارگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار لازم الاجراست و حقوق کارگران منطبق با مصوبه دستمزد شورای عالی کار باید محاسبه و پرداخت شود.

حقوق ۱۴۰۳ کارگران به کجا رسید؟

حقوق ۱۴۰۳ کارگران به کجا رسید؟

۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ۱۰:۴۸

محسن باقری، از نمایندگان کارگری شورایعالی کار، از خاتمه بدون نتیجه شورایعالی کار خبر داد.

تکلیف افزایش حقوق و دستمزد کارگران ۱۴۰۳ تعیین شد؟​

تکلیف افزایش حقوق و دستمزد کارگران ۱۴۰۳ تعیین شد؟​

۱۶ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶:۲۳

صولت مرتضوی, وزیرکار گفت: حداقل حقوق و دستمزد را دولت و وزارت کار مشخص نمی‌کند، شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان از جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نمایندگان دولت است، مشخص می‌کند.