صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "کاهش تولید"

هزینه‌های سنگین قاچاق کالا

هزینه‌های سنگین قاچاق کالا

۱۲ دی ۱۴۰۲ ۲۳:۵۰

پدیده قاچاق باعث کاهش سرمایه‌گذاری مولد و همچنین انحراف مسیر سرمایه‌گذاری از بخش تولید به سمت بازارهای موازی می‌شود و فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای اشتغال مولد را از بین می‌برد.

ضرورت ریشه‌یابی شکاف تورمی

ضرورت ریشه‌یابی شکاف تورمی

۲۶ آبان ۱۴۰۲ ۲۱:۲۴

کاهش تولید در برابر افزایش تقاضا به صورت خودکار منجر به پدیده‌ای کاملا قابل درک و فهم به نام شکاف تورمی می‌شود.