صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "Strategic Management"

مهمترین نکات درباره مدیریت استراتژیک

مهمترین نکات درباره مدیریت استراتژیک

۲۷ فروردین ۱۴۰۲ ۱۴:۵۶

رمز و راز بقای برخی از کمپانی‌ها و در مقابل، ضعف و عدم موفقیت مداوم برخی دیگر چیست؟ در این مقاله با شرح مدیریت استراتژیک و کاربردهای آن، دلیل این وقایع را توضیح خواهیم داد.