صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "جنگ جهانی"

زیستن بر ویرانه‌های جهانی جنگ‌زده

زیستن بر ویرانه‌های جهانی جنگ‌زده

۲۸ آذر ۱۴۰۲ ۲۲:۰۰

تحقق صلح در جهان، دیگر به رویایی در دوردست بدل شده است و گویی زیستن در دنیایی مملو از خشونت و کشتار به امری بدیهی برای انسان امروز بدل شده است.

جزئیات یک تهدید ترسناک/ اوکراین را نابود می کنیم؛ چون به آن نیازی نیست!

جزئیات یک تهدید ترسناک/ اوکراین را نابود می کنیم؛ چون به آن نیازی نیست!

۱۹ فروردین ۱۴۰۲ ۱۵:۳۳

معاون شورای امنیت روسیه گفت چرا قرار است اوکراین محو شود؟ چون هیچکس به آن نیازی ندارد.