صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "نمایشگاه صنعت تفریحات"

تلاش می‌کنیم تا مردم همیشه بانشاط باشند

تلاش می‌کنیم تا مردم همیشه بانشاط باشند

۱۵ آذر ۱۴۰۲ ۱۰:۳۸

هفتم تا دوازدهم آذرماه، شهر آفتاب میزبان دوازدهمین نمایشگاه صنعت تفریحات، سرگرمی و شهربازی بود.

افتخارمان هدیه دادن خنده و شادی به مردم است

افتخارمان هدیه دادن خنده و شادی به مردم است

۹ آذر ۱۴۰۲ ۰۱:۳۹

این هشتمین سال است که ما در نمایشگاه صنعت تفریحات، شهربازی و سرگرمی به‌عنوان تولیدکننده داخلی و تولیدکننده دستگاه‌‌های شهربازی سرپوشیده شرکت می‌‌کنیم.